Kaffekoppens historia

Kaffekoppens historia är full av spännande och vackra koppar. Ända sedan 1700-talet har det tillverkats kaffekoppar i Sverige. Sedan dess har mycket förändrats. Kaffet har utvecklats och vi har fått tillgång till fler och bättre sorter. Intresset för kaffe har också vuxit lavinartat, i synnerhet på senare år och det är numer vardagsmat för kaffekonässörer att köpa in kaffebönor och att på egen hand rosta, mala och brygga kaffet i enlighet med sin personliga smak.

Samtidigt har kaffekopparna genomgått en motsvarande dramatisk utveckling. I forna tider var kaffekoppar oftast små, sirliga och ordentligt utsmyckade. Kaffe var från början en exklusiv dryck, inte minst på grund av att råvaran – kaffebönorna – behövde fraktas långt och sedan bearbetas på rätt sätt. Detta var någonting som återspeglades i kopparna. Kaffe skulle drickas i andakt och på ett högtidligt sätt, gärna ackompanjerat av dignande kakfat.

Två världar

Idag har kaffe på många sätt blivit en dussinvara, som finns tillgänglig billigt, eller till och med gratis, mer eller mindre överallt. Detta avspeglas också i kopparnas utveckling. Om man tidigare drack kaffe på ett högtidligt sätt ur små sirliga koppar är kaffe numer någonting som många häller ur sig ur rejäla muggar, för att inte säga baljor.

Många har helt enkelt valt bort de traditionella, mindre, kaffekopparna ur servisen och använder enbart stora muggar, oavsett om det är kaffe eller te som serveras.

Samtidigt har vi under de senaste årtiondena sett hur det vuxit upp en mycket exklusiv kaffekultur, där kaffet återigen blivit någonting lyxigt som ska beredas med stor omsorg – gärna från orostade bönor – och drickas under andakt, ur små koppar. Det är dock inte forna dagars små och sirliga koppar som används av dagens kaffekonässörer. Istället föredrar de flesta små och riktigt tjockväggiga espressokoppar, gärna importerade från Italien, och inte sällan med reklamtryck för favoritkaffet.